Cine sunt cei care se vor vaccina în etapa a doua

0
Guvernul a stabilit că persoanele cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora, precum şi persoanele fără adăpost intră în etapa a II-a de vaccinare livrare a vaccinului COVID-19 preț vaccin anti-covid românia vaccinuri anti-COVID doze de vaccin anti-COVID Vaccinarea nu este obligatori Strategia de vaccinare

Guvernul a stabilit că persoanele cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora, precum şi persoanele fără adăpost intră în etapa a II-a de vaccinare, alături de vârstnicii peste 65 de ani, bolnavii cronici şi angajaţii din domenii esenţiale.

De asemenea, în hotărârea aprobată de Executiv au fost incluse noi categorii de angajaţi din domenii esenţiale, care urmează să se vaccineze în etapa a II-a, printre acestea fiind personalul din:

 • Consiliul Economic şi Social,
 • Avocatul Poporului,
 • Consiliul Legislativ,
 • Banca Naţională a României,
 • Curtea de Conturi,
 • Consiliul Concurenţei,
 • executorii judecătoreşti,
 • avocaţii,
 • asistenţii maternali,
 • personalul navigant român maritim şi fluvial,
 • personalul din Administraţia Naţională de Meteorologie,
 • lucrătorii din agricultură şi din industria alimentară de alimente esenţiale,
 • sportivii componenţi ai loturilor naţionale sau ai loturilor olimpice.

Cine se mai poate vaccina în etapa a doua

Aceeaşi HG prevede că Ministerul Apărării Naţionale asigură, prin centrele sale, vaccinarea personalului propriu şi a familiilor acestora şi pentru următoarele categorii:

 • cadrele militare în rezervă şi în retragere din cadrul instituţiilor din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi familiile acestora;
 • persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
 • personal în activitate din cadrul celorlalte instituţii din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi familiile acestora.
 • persoane încadrate într-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoţitorii acestora şi persoanele care locuiesc la acelaşi domiciliu cu acestea;
 • persoane fără adăpost;
 • personal-cheie din instituţiile statului, Parlament, Curtea Constituţională, Administraţia Prezidenţială, Guvern, Consiliul Economic şi Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Naţională a României, ministere şi instituţii subordonate acestora;
 • personalul în activitate din cadrul instituţiilor din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică, securitate naţională şi al autorităţii judecătoreşti, executorii judecătoreşti, interpreţii şi traducătorii autorizaţi de Ministerul Justiţiei, avocaţii înscrişi în tabloul avocaţilor, membrii Uniunii naţionale a notarilor publici, precum şi membrii din România în Parlamentul European.

Tot în etapa a II-a, care prevede vaccinarea personalului economic vital, vor fi vaccinate şi următoarele categorii:

 • casierii şi ceilalţi lucrători din magazinele de retail alimentar;
 • personalul navigant român maritim şi fluvial;
 • personalul român care îşi desfăşoară activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol);
 • personalul român care îşi desfăşoară activitatea pe unităţi mobile de foraj marin (nave tip FPSO şi nave tip FSU).
 • personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane;
 • personalul din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/serviciul public de asistenţă socială care îşi desfăşoară activitatea în relaţie directă cu beneficiarii, asistenţii maternali, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti;
 • persoanele care asigură asistenţă medicală şi socială persoanelor prevăzute la pct.(iii) al lit.a);
 • personalul din administraţia publică locală;
 • lucrătorii din agricultură şi din industria alimentară de alimente esenţiale;
 • personalul din Administraţia Naţională de Meteorologie;
 • membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc, deţinători de cărţi de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;
 • personalul civil şi militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului naţional, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc la post, anterior plecării în misiune;
 • inspectorii sociali şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în relaţia directă cu beneficiarii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a structurilor subordonate acestora;
 • personalul Curţii de Conturi a României şi ai camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • personalul din cadrul aparatului central şi local al Consiliului Concurenţei;
 • sportivii componenţi ai loturilor naţionale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificaţi individual la jocurile olimpice precum şi staful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi;
 • personalul sanitar veterinar care lucrează în cabinete medicale veterinare.

Cine se vaccinează în etapa a treia

Prin actul normativ a fost modificată şi completată componenţa categoriilor care intră în etapa a III-a – Populaţie generală de vaccinare, introducându-se o serie de categorii care vor fi într-o etapă a III-a A de imunizare.

Astfel, în această etapă vor fi vaccinate persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor unităţi, operatori economici cu risc ridicat de infectare al personalului propriu şi al persoanelor deservite, din următoarele domenii de activitate:

 • lucrătorii din industria extractivă;
 • lucrătorii din industria prelucrătoare;
 • lucrătorii din hoteluri şi restaurante;
 • lucrătorii din domeniul de întreţinere corporală, coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare;
 • lucrătorii din domeniul spectacole, activităţi culturale şi recreative;
 • lucrătorii din sistemul financiar, bancar şi din domeniul asigurărilor, cu precădere a celor care au contacte directe cu publicul şi a celor care prestează servicii esenţiale de plăţi, administrare cont şi investiţii şi operează infrastructuri critice naţionale, precum şi personalul critic de suport al acestora;
 • persoanele cazate în centrele regionale de proceduri şi cazare ale solicitanţilor de azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări;
 • persoanele cazate în centrele pentru cazarea străinilor luaţi în custodie publică aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări;
 • persoane private de libertate;
 • persoane care asigură infrastructura de comunicaţii;
 • lucrătorii din domeniul muzeal şi al colecţiilor publice;
 • lucrătorii din biblioteci.

În aceeaşi etapă a III-a va fi imunizată şi populaţia adultă, respectiv alte categorii decât cele prevăzute la punctele „1 şi 2 de la litera C” din HG 1.031/2020 şi populaţia pediatrică, în funcţie de evoluţia epidemiologică şi de caracteristicile vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani.

Tot prin hotărârea aprobată miercuri de Executiv s-a stabilit că pentru etapele a II-a şi a III-a, vaccinarea se va organiza prin centre de vaccinare fixe şi mobile, echipe mobile, reţeaua de medicină de familie, centre drive-through.

„Pentru eficientizarea procesului de vaccinare, evitarea supraaglomerării sau a sacrificării dozelor de vaccin, vaccinarea se va face prin programare electronică, telefonică sau prin intermediul medicului de familie, datele fiind colectate într-o platformă unică. Pentru etapa a II-a, programările în vederea vaccinării se vor realiza cu respectarea unui raport de 75% persoane din categoria de la lit.a) al subcapitolul 2, punctul 2 al literei C şi respectiv 25% persoane din categoria de la lit.b) al subcapitolul 2, punctul 2 al literei C”, se spune în hotărâre.

De asemenea, centrele de vaccinare împotriva COVID-19 sunt coordonate metodologic de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Prevederile hotărârii se aplică şi cetăţenilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinilor cu şedere legală pe teritoriul României.

Autoritățile schimbă Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

0
schimbă Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Lotul 3 al autostrăzii Lugoj - Deva autostrăzile în CSAT Patru obiective prioritare autostrada unirii reactualizarea studiului de fezabilitate

Autoritățile schimbă Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), astfel că, ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) va organiza dezbateri ample cu toţi cei interesaţi, din domeniile cheie. Documentul trebuie actualizat până la data de 5 martie.

Guvernul a aprobat Memorandumul „Mecanismul pentru elaborarea poziţiei Guvernului României cu privire la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”, prin care sunt stabilite cinci etape de parcurs în vederea obţinerii unui document actualizat, ţinta fiind data de 5 martie.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, actualizat, trebuie să integreze priorităţile din Programul de Guvernare, criteriile Comisiei Europene şi pentru a fi relevant şi realist, trebuie implicare a tuturor instituţiilor cu rol cheie în identificarea şi elaborarea de proiecte, precizează sursa citată.

„Am făcut azi un pas esenţial pentru transpunerea în realitate a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Avem două priorităţi majore în acest moment. Prima este aceea ca proiectele finanţate prin PNRR să corespundă nevoilor reale de dezvoltare ale României, iar a doua ţine de coerenţa întregului proces, astfel încât să nu existe întârzieri sau sincope în obţinerea finanţării. Memorandumul aprobat azi instituie mecanismele de consultare instituţională necesare pentru ca PNRR să demareze cu succes”, a spus viceprim-ministrul Dan Barna.

Cum se schimbă Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

În Memorandum se precizează că termenul de transmitere către Comisia Europeană a documentului este foarte strâns, respectiv sfârşitul lunii aprilie 2021, astfel că este necesar un efort conjugat al tuturor ministerele de linie cu proiecte potenţiale în PNRR şi implicarea Preşedinţiei, a Guvernului, a vice-premierului coordonator precum şi a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului, un rol particular urmând să revină Ministerului Finanţelor.

„Banii din PNRR nu sunt fonduri europene obişnuite, au o flexibilitate extraordinară. Guvernul poate să includă ce proiecte doreşte cu condiţia să aibă o logică de reformă, de schimbare. Dar aceste fonduri vin cu o constrângere importantă – trebuie angajate sumele până în 2023 şi trebuie terminate proiectele până în 2026. De aceea este foarte important să avem consens în Guvern şi să ne concentrăm, în această lună de foc, februarie, să avem proiecte care să fie finalizate iar cine le propune îşi va asuma acest lucru”, a spus Cristian Ghinea, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

În acest context, ministerele de linie vor trebui să desemneze un coordonator la nivel politic, precum şi un reprezentant la nivel tehnic, care vor colabora permanent cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în calitate de coordonator naţional al PNRR.

Planul de acţiuni şi termene prevede nominalizarea echipelor (tehnic şi coordonatori din ministere) (22 ianuarie), convocarea la sediul MIPE a echipelor tehnice (25 ianuarie – 23 februarie), transmiterea propunerilor de către ministere (24 februarie), întâlniri cu partenerii de dialog şi centralizare propuneri (4 martie) şi actualizarea PNRR (5 martie).

„Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va organiza dezbateri ample cu toţi cei interesaţi, din domeniile cheie, care pot contribui la identificarea şi întocmirea celor mai potrivite proiecte de inclus în PNRR. Calendarul de dezbateri va fi anunţat în mod clar şi transparent în perioada următoare pe site şi pe pagina de Facebook ale MIPE”, mai spun reprezentanții.

România are un buget alocat estimat de 30,4 miliarde de euro destinat instrumentului de finanţare „Mecanismul de redresare şi rezilienţă”, din care 13,7 miliarde de euro sunt structuraţi sub formă de granturi şi 16,6 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Termenul până la care statele membre pot transmite oficial către Comisia Europeană Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) este 30 aprilie 2021. Conform ultimelor informări din partea Comisiei Europene, aprobarea regulamentului este estimată în luna februarie 2021, iar termenul de transmitere a planului poate fi decalat

Au curs banii în ultima campanie electorală… De peste trei ori mai mulți decât în 2016

0
ultima campanie electorală

În ultima campanie electorală au curs banii, iar partidele au arătat că au de unde cheltui, având în vedere că au declarat venituri de 169,49 de milioane de lei, comparativ cu 51,73 de milioane în 2016, conform datelor incluse pe platforma www.banipartide.ro, lansată de Expert Forum.

Cheltuielile partidelor au fost apropiate de venituri, deşi există câteva cazuri unde cheltuielile sunt mari decât veniturile, dar în general diferenţele sunt reduse, precizează Expert Forum.

Cea mai mare parte din venituri (79 de milioane) reflectă venituri proprii ale candidaţilor, în timp ce 37 de milioane de lei au fost înregistrate ca împrumuturi.

Patru partide (PLUS, Pro România, PSD şi USR) au transferat 33 de milioane din conturile partidului, iar alte trei (PNL, PSD, USR) au transferat 17 milioane de lei din subvenţii pentru cheltuieli de campanie. Cei mai mulţi bani au fost declaraţi de candidaţi în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, iar cei mai puţini în Tulcea, Harghita şi Covasna.

Totodată, o parte semnificativă din cheltuieli (34%) se leagă de promovarea competitorilor electorali în mediul online, în timp ce o cincime din bani s-au folosit pentru promovarea prin radio, TV şi presă.

Deşi anul 2020 a fost caracterizat de restricţii cauzate de pandemie, competitorii au cheltuit un sfert din bani pe tipărituri (broşuri, flyere şi materiale similare), precum şi 7% pentru afişe electorale. În perioada de campanie electorală competitorii electorali nu pot folosi materiale de promovare stradală, cu excepţia afişelor.

Ultima campanie electorală: fiecare partid cu strategia lui

„Spre exemplu, PLUS a cheltuit aproape 60% din bani pe campania online, în timp ce AUR a alocat peste jumătate din fonduri pentru tipărituri (822.000 din 1,5 milioane lei). PSD şi PNL au cheltuit cei mai mulţi bani pe servicii online, aproape o treime. Cele mai puţine fonduri au fost alocate cheltuielilor pentru cercetări sociologice”, spun cei de la Expert Forum.

în cazul AUR există neconcordanţe între datele publicate în timpul campaniei electorale şi raportul de venituri şi cheltuieli publicat pe 15 decembrie.

„Astfel, deşi la sfârşitul campaniei electorale AUR avea venituri declarate de 85.100 de lei, în RVC figurează venituri de 1,4 milioane de lei, respectiv cheltuieli de 1,5 milioane. Potrivit centralizatorului publicat de AEP pe 21 decembrie, valoarea veniturilor este de 85.100 de lei. Cu toate acestea, partidul a solicitat spre rambursare 1,5 milioane de lei, conform datelor AEP de pe 8 ianuarie 2001”, mai spun cei de la Expert Forum.

Potrivit informaţiilor furnizate de către AEP ca răspuns la o cerere înaintată de EFOR, la această dată informaţiile sunt corecte, în măsura în care instituţia desfăşoară activitatea de control la finalul căreia va publica atât în Monitorul Oficial, cât şi pe pagina web a instituţiei, cuantumul veniturilor şi cheltuielilor rezultate în urma verificărilor, sumele rambursate şi nerambursate, precum şi sancţiunile aplicate.

Cheltuielile partidelor

În cazul celorlalte partide nu au fost identificate astfel de diferenţe semnificative.

Un număr de 24 de competitori electorali care au obţinut mai mult de 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripţiei electorale în care au candidat au solicitat rambursarea unor sume de 148,32 de milioane de lei, comparativ cu 45,5 milioane de lei în 2016.

Şapte partide politice au dreptul la subvenţii pentru rezultatele obţinute în urma alegerilor parlamentare, respectiv celor locale: PNL, PSD, USR, AUR, PLUS, PMP, Pro România. Pentru luna ianuarie, AEP a alocat 19,8 milioane de lei pentru subvenţii.

Platforma www.banipartide.ro include informaţii despre finanţarea partidelor politice şi campaniilor electorale.

Platforma cuprinde, printre altele, detalii despre veniturile şi cheltuielile declarate de competitorii electorali pentru alegerile parlamentare din 2020, cu menţiunea că datele finale vor fi publicate în urma controalelor desfăşurate de Autoritatea Electorală Permanentă.

PNL își spală rufele în public pe demisia lui Ludovic Orban

0
PNL își spală rufele în public pe demisia lui Ludovic Orban de la șefia partidului, iar susținătorii celor două tabere orban fără penali

PNL își spală rufele în public pe demisia lui Ludovic Orban de la șefia partidului, iar susținătorii celor două tabere au ieșit deja la rampă. 

Astfel că, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Alin Tişe, cere demisia lui Ludovic Orban din fruntea partidului, dar şi a celor care au girat deciziile Biroului Permanent Naţional al formaţiunii politice.

„Cascadorii râsului politic. Noi va trebui să demisionăm, nu ei! În ultima perioadă am văzut că se discută mult în PNL despre demisii din funcţii, se cer capete şi se caută responsabilii ultimelor rezultate la alegeri. Demisia lui Ludovic Orban nu e destul. Demisia tuturor acelora care au girat prin vot deciziile luate în BPN al PNL se impune. Dar, tocmai pentru că unii sunt politicieni autentici, nu mă aştept ca cineva să demisioneze sau să-şi recunoască vreo responsabilitate”, a scris pe pagina sa de Facebook, Alin Tişe.

Acesta spune că îşi doreşte în fruntea partidului oameni mai performanţi politic, care au ceva concret de arătat şi de spus.

„Dar, stimaţi colegi reformatori, nu vreau să înlocuiesc pe cineva cu altcineva doar pentru că îi vânează scaunul de mult timp. Sau pentru că are costume mai frumoase şi este mai tânăr. Vreau oameni mai performanţi politic în fruntea partidului! Oameni care s-au validat politic şi administrativ de-a lungul timpului, nu oportunişti, povestitori obosiţi, politicieni de paie, oameni fără caracter. Oameni care au ceva concret de arătat şi de spus. Nu oameni pe care nu îi votează nici propria lor familie. Nu oameni care stau la vânătoare de scaune şi oscioare. Nu mă va putea conduce nimeni, niciodată, inferior politic. Sunt deja de prea mulţi ani în politică, am muncit enorm şi nu mai accept incompetenţi şi incapabili să mă conducă. Cum să reformezi o ţară cu un partid nereformat condus de indivizi, unii dintre ei fără valoare politică, combinagii (dar bine orientaţi în gaşca care trebuie sau susţinuţi de cine trebuie!)?! Unii se urcă în aceste funcţii, considerând ca le-au adus de acasă, de la mama lor, iar apoi doar cu SMURD-ul mai poţi să îi dai jos”, mai scrie Alin Tişe.

PNL își spală rufele în public. Orban vrea ca totul să rămână în interior

Pe de altă partea, preşedintele PNL, Ludovic Orban, este de părere că orice problemă legată de partid trebuie discutată în interiorul formaţiunii.

„Nu am obiceiul să polemizez cu colegii mei de partid în public. În calitate de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, obligaţia mea este să asigur coeziunea partidului, obligaţia mea este să particip la asigurarea unităţii şi eficienţei în guvernarea de coaliţie şi cred că cetăţenii români aşteaptă de la noi soluţii pentru rezolvarea problemelor, aşteaptă de la noi o organizare eficientă în bătălia cu pandemia, de asemenea, aşteaptă de la noi o reluare rapidă a creşterii economice, care să permită creşterea calităţii vieţii şi a standardului de viaţă pentru fiecare român. Orice am de discutat discut în interiorul PNL. Preşedintele PNL este ales de congres. PNL a avut un congres în iunie 2017 şi va avea un congres în cursul acestui an. Până la acest congres, eu sunt preşedinte. Dacă mă voi hotărî să candidez pentru un nou mandat, voi anunţa public acest lucru”, a spus Orban.

Falcă îl apără pe Orban

Vicepreşedintele PNL Gheorghe Falcă crede că Ludovic Orban, trebuie tratat ca un om politic responsabil.

„Punctul de vedere al prim-vicepreşedintelui PNL (Rareş Bogdan – n.r.) se va discuta, posibil, în interiorul partidului, dar niciodată în exteriorul partidului. Eu cred că în PNL acest subiect se va închide în trei zile, pentru că suntem oameni responsabili şi ştim ce trebuie să facem în următorii ani. Domnul Orban a fost unul dintre cei mai responsabili oameni politici, a reuşit să dea jos un Guvern Dăncilă într-un moment greu pentru România, apoi şi-a asumat o guvernare când mai toţi fugeau de la guvernare, în momentul în care a venit această criză a pandemiei. Putem spune că anul 2020 a fost unul dintre cei mai grei ani pentru acest glob, iar Guvernul Orban a închis pozitiv anul, cu speranţe foarte mari pentru 2021. De aceea, astăzi, Ludovic Orban trebuie să fie tratat ca un om politic responsabil şi care va avea şi o responsabilitate majoră pentru următorii patru ani, din poziţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor”, a declarat Falcă la RFI.

Ieri, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, afirma că este nevoie de o schimbare la vârful partidului, pe motiv că preşedintele Ludovic Orban şi-a atins limitele.

 

Decizie CNSU: Cine se vaccinează nu mai stă în carantină

0
Cine se vaccinează Etapa a doua de vaccinare centre de vaccinare Ordinul prevede că direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti avizează temporar funcţionarea centrelor de vaccinare, pe baza metodologiei proprii, a documentelor depuse de către deţinătorul/administratorul spaţiului şi după evaluarea dotării fiecărui centru. românia stare de urgență locuri la terapie intensiva coronavirus

Cine se vaccinează nu mai stă în carantină, a decis Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care a actualizat lista ţărilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina pentru 14 zile.

Lista privind Zona galbenă intră în vigoare de la data de 19 ianuarie, ora 0,00.

Prezentăm integral textul documentului:

„HOTĂRÂRE nr. 4 din 18.01.2021

privind aprobarea listei ţărilor/ zonelor/ teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea şi stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19

Având în vedere situaţia epidemiologică la nivel naţional la data de 18.01.2021 şi propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la ţările/ zonele/ teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,

luând în considerare trendul descendent al numărului de persoane infectate pe teritoriul naţional din ultima perioadă,

în contextul necesităţii de creare a condiţiilor socio-economice necesare desfăşurării activităţilor specifice economiei naţionale, concomitent cu menţinerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Se aprobă lista ţărilor/ zonelor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa la prezenta.

Art. 2 – (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei aplicabilă persoanelor care sosesc în România din ţările/zonele de risc epidemiologic ridicat sau persoanelor contact direct ale unei persoane confirmate, acele persoane care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doză şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la administrarea celei de a 2-a doze până la data contactului direct sau până la data intrării în România.

(2) Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a 2-a doze se va realiza prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara ţării.

Art. 3 – (1) Persoanelor care sosesc în România din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord li se aplică excepţiile de la măsura carantinei prevăzute în HCNSU nr. 1/2021 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute la art. 3 alin. (5) din HCNSU nr. 36/2020 cu modificările şi completările ulterioare, dar nu le sunt aplicabile excepţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) din HCNSU nr. 36/2020 cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Suspendarea temporară a măsurii carantinei prevăzute la art. 5 din HCNSU nr. 36/2020 cu modificările şi completările ulterioare se aplică şi persoanelor care sosesc în România din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

(3) Pentru persoanele sosite din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cărora le sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (5) din HCNSU nr. 36/2020 şi cele ale art. 2 din prezenta hotărâre, nu este necesară prezentarea unui test negativ pentru SARS-CoV-2 la momentul intrării pe teritoriul României.

Art. 4 – Pentru persoanele contact direct al persoanelor confirmate cu virusul SARS-CoV-2, măsura carantinei se poate ridica în a 10-a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora”.

Hotărârea este semnată de preşedintele CNSU, premierul Florin Cîţu

Viorica Dăncilă își lansează o carte. Vorbește despre relației ei cu pușcăriașul Liviu Dragnea

0
carte viorica dăncilă carte dăncilă femeie trădată Guvernul Dăncilă a picat postul de comisar european cel mai iresponsabil preşedinte dancilă tupeistă Premierul Viorica Dăncilă a propus partidelor parlamentare semnarea Pactului naţional pentru bunăstarea românilor Alertarea falsă a echipajelor de intervenţie în situaţii de urgenţă se va sancționa cu amenzi de cinci ori mai mari viorica dancila economia duduie

Fostul premier Viorica Dăncilă îşi va lansa o carte, pe care o denumește carte-interviu, în care vorbeşte despre „provocările perioadei” în care a fost şef al Guvernului. 

„Pentru a răspunde curiozităţii prietenilor şi neprietenilor, confirm faptul că foarte curând va avea loc lansarea unei cărţi-interviu, pe care am realizat-o în colaborare cu jurnalista Marga Niţu. Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relaţia cu Liviu Dragnea, dar şi despre campaniile electorale din 2019 şi colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD”, a scris Dăncilă.

Viorica Dăncilă lansează o carte interviu

Ea spune că a fost şi rămâne social-democrată şi un om de echipă.

„Acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr şi pe analiza obiectivă a problemelor trecutului”, susţine fostul premier.

În 2019, Dăncilă, printre multe greșeli gramaticale, afirma că Liviu Dragnea a făcut și lucruri bune, și în timp ce Klaus Iohannis este un laș că nu vrea să vină la dezbatere și nu a făcut nimic pentru „aștia din diasporă”. 

„Ce a făcut ca să-i aducă acasă pe românii din diaspora? Românii s-au săturat de lozinci. Guvernul a implementat Start Up Nation, am modiciat durata de vot… Iohannis nu a avut nici măcar o deplasare dedicată românilor din diaspora. Chiar dacă s-a deplasat în state cu mulţi români, nu s-a întâlnit cu ăştia… nu a făcut nimic pentru consolidarea relaţiilor cu cei care au plecat în afara ţării”, spunea in noiembrie 2019 (in campania prezidentiala), Viorica Dancilă.

Gabriela Firea critică eforturile lui Nicușor Dan de a repara rețeaua de termoficare

0
gabriela firea nicușor dan Efectele falimentului RADET

Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, a criticat intenţia lui Nicuşor Dan de a discuta cu firmele de specialitate pe marginea caietelor de sarcini care vor fi întocmite în vederea reabilitării reţelei de termoficare, după ce, timp de patru ani, a simulat că se preocupă de rețeaua de termoficare. Potrivit Gabriele Firea, Nicușor Dan comite un act de corupţie în văzul lumii.

„Fapta oricărui ministru, primar sau preşedinte de Consiliu judeţean care ar chema nişte firme private cu care să discute despre o licitaţie publică s-ar chema corupţie! Numai pentru primarul dreptei unite este ceva normal. Are antecedente! Ne-a anunţat azi cu mare bucurie ca ‘a chemat 8 constructori cu care vrea să vorbească mâine’. Ce să vorbească? Trebuie să facă, nu să vorbească! Specialiştii întocmesc caietul de sarcini fără ingerinţe externe şi se lansează licitaţia, la care participă transparent toate firmele care se consideră capabile să execute acele lucrări”, a scris Firea, pe Facebook.

Ea i-a reproşat actualului primar general că ar invita la discuţii doar unele firme, iar o consultare de piaţă nu se face aşa conform legii.

„A chema ‘la discuţii’ doar unele dintre firme şi pe altele nu, în general a vorbi despre termenii unei licitaţii, înseamnă că ai parti-pris-uri, că îi chemi pe băieţii deştepţi din domeniu care mişună pe lângă PNL şi USR – PLUS ori chiar pe lângă sponsorii oculţi din campanie ai noului primar, care pare pus pe business, nu pe sprijinirea populaţiei într-un domeniu atât de sensibil. Adică, azi domnul Nicuşor ne-a anunţat că mâine va face un act de corupţie în văzul lumii, dar nu-i pasă, pentru ca el este de dreapta şi nu-i pasă de nimic! Nu aşa se face consultare de piaţă potrivit legii! Asta e o bătaie de joc la adresa tuturor cetăţenilor cărora li s-au promis legalitate, transparenţă, acţiune în interes cetăţenesc”, a susţinut Gabriela Firea.

Fostul edil a adăugat că o licitaţie derulată cu respectarea prevederilor legale durează minim opt luni, dacă nu se pun la socoteală posibilele contestaţii sau litigii, caz în care poate dura şi doi ani.

În PNL se cere schimbarea lui Ludovic Orban. „Și-a atins limitele”

0
Ludovic Orban și-a atins limitele  Liderii PNL și USR PLUS psd broșuri false iohannis

Deja apar semne tot mai clare intre facțiunile din PNL, una dintre acestea cerând schimbarea lui Ludovic Orban de la conducerea liberalilor pe motiv că „și-a atins limitele”. 

„Cred că este nevoie de o schimbare la vârful PNL, pentru că vedem că lucrurile nu au funcţionat în ultimul an de zile, mai ales în perioada guvernării Orban când deciziile au fost luate discreţionar, când au fost promovaţi oameni pe bază de loialitate şi nu de competenţe, când au fost numiţi secretari de stat, şefi de agenţii oameni care nu aveau nicio legătură cu profesia pentru care au fost numiţi”, a declarat Robert Sighiartău, secretar general PNL, citat de Agerpres.

Ludovic Orban și-a atins limitele

Potrivit lui, au fost făcute mai multe greşeli şi nu a existat nici o consultare în interiorul partidului, motiv pentru care pledează pentru o nouă echipă de conducere a PNL.

„Noi nu am avut nici până în acest moment o analiză serioasă cu privire la ceea ce s-a întâmplat în ultimul an de zile şi, până la urmă, din ce cauză am ajuns aici, pentru că PNL avea toate premisele să se claseze pe primul loc, veneam după un an extrem de bun, după alegerile europarlamentare şi prezidenţiale, dar au fost mai multe greşeli care s-au făcut şi, mai mult decât atât, nu a fost nici măcar o consultare în interiorul partidului cu factorii de decizie, cu oamenii care au rezultate remarcabile în plan administrativ şi am ajuns într-un blocaj”, spune liberalul.

Din punctul său de vedere, este clar că este nevoie de o schimbare şi este nevoie de o echipă care să conducă PNL, de oameni performanţi, de oameni care sunt certificaţi de către români.

„Domnul Orban are meritele lui, dar şi-a atins limitele şi, odată ce a început să marginalizeze oameni ca Boc, Bolojan, Rareş (Bogdan – n.r.) în actul guvernamental şi a luat deciziile discreţionar doar cu nişte consilieri de-ai dânsului care îi sunt doar loiali şi nimic mai mult, atunci normal că s-a rupt acest fir pe care PNL l-a construit din 2017, când am spus foarte clar că vrem să reformăm ţara, să dezvoltăm România şi vrem să o dezvoltăm pe premisele celor care reuşit la nivel local, care au promovat oameni competenţi în administraţiile lor locale, care au muncit şi care au pus fiecare oamenii la locul lor în funcţie de competenţe”, a mai spus Sighiartău.

 

 

Cîțu: Întârzierile de livrare a vaccinului vor fi recuperate

0
Guvernul a stabilit că persoanele cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora, precum şi persoanele fără adăpost intră în etapa a II-a de vaccinare livrare a vaccinului COVID-19 preț vaccin anti-covid românia vaccinuri anti-COVID doze de vaccin anti-COVID Vaccinarea nu este obligatori Strategia de vaccinare

Întârzierile de livrare a vaccinului din perioada următoare vor fi recuperate, firma producătoare abordând acest ritm pentru a-şi recalibra capacitatea de producţie pentru trimestrul al doilea, a declarat premierul Florin Cîțu.

„Doar o săptămână primim 80%, după aceea revenim, dar se vor recupera. Ceea ce încetineşte în perioada următoare va fi recuperat în săptămâna următoare. Nu este decât o problemă decât de o săptămână. Ca să fie foarte clar, de ce a făcut Pfizer acest lucru: pentru a recalibra capacitatea de producţie, să avem acele 200 de milioane de vaccinuri în trimestrul doi. Deci este un lucru bun şi veţi vedea că nu se încetineşte procedura”, a afirmat Cîţu.

Referitor la platforma pentru înscriere în vederea programării pentru vaccinare, premierul a menţionat că „se lucrează non-stop”.

„Eu, repet, aş vrea să mă uit la mesajul pozitiv: foarte, foarte mulţi români vor să se vaccineze. Şi aşa cum săptămâna trecută am contractat încă 8 milioane de doze, să mă asigur că revin din trimestrul doi, cum vor apărea şi alte vaccinuri, vom lua mai multe. Deci nu vom precupeţi nici un efort pentru a ne vaccina cât mai repede. Să-i vaccinăm pe toţi românii”, a afirmat premierul.

Cîţu a amintit că până în septembrie se vor vaccina aproximativ 10.400.000 de persoane din cei 15 milioane de adulţi.

„Exact de 20 de milioane de doze este nevoie şi vom avea aceste doze. Tocmai le-am contractat şi am şi plătit dintre ele. Şi v-am spus, capacitatea înseamnă cam 50.000 de vaccinuri pe zi şi vom face acest lucru. Deci este ţinta noastră şi ne vom ţine de ea până în septembrie. Dar, repet, dacă până atunci apar şi alte vaccinuri şi vor fi aprobate, le vom cumpăra şi pe acelea tocmai pentru a avansa această cifră, să venim cât mai repede să vaccinăm cât mai mulţi dintre români până în septembrie”, a adăugat Cîţu.

Primăria București are datorii curente de 2,5 miliarde de lei

0
Primăria București datorii curente Nicușor Dan Percheziții Primăria Capitalei

Primăria București are datorii curente care totalizează 2,5 miliarde de lei, zona financiară reprezintând cea mai mare problemă cu care Primăria se confruntă în acest moment, a declarat primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

„Datoriile curente ale Primăriei Capitalei sunt 2,5 miliarde lei. Vreau să exemplific ce înseamnă 2,5 miliarde lei: aproximativ cât a costat metroul din Drumul Taberei, cât costă podul de la Brăila peste Dunăre sau 10.000 de apartamente. Şi toţi banii aceştia noi ar trebui să îi plătim acum, asta înseamnă datorie curentă. Noi ar trebui să plătim acum, în momentul acesta, cât costă tot metroul din Drumul Taberei. Aici ne-au adus floricelele, şi concertele, şi târgurile, şi companiile municipale”, a spus Nicuşor Dan.

Potrivit lui, începând din luna august conturile PMB au fost blocate, motiv pentru care primăria nu poate plăti în prezent nici o lucrare de investiţie.

„În februarie vom începe să operaţionalizăm marile lucrări de investiţii pe care bucureştenii le aşteaptă, în special cele din zona de trafic, infrastructură rutieră şi termoficare”, a spus Nicuşor Dan.

Pentru soluţionarea problemei financiare a Municipalităţii este necesar sprijinul Guvernului. El a menţionat că doreşte ca datoria PMB către ANAF, prin intermediul STB, să fie eşalonată şi să fie ridicat plafonul de îndatorare.

„Nu cerem bani, adică nu cerem din bugetul de stat bani mai mulţi decât banii pe care îi iau alte autorităţi locale. Cerem, în schimb, două lucruri: cerem ca datoria pe care noi o avem către ANAF, prin intermediul STB-ului, să ne fie eşalonată începând cu anul 2022 şi cerem să ne fie ridicat plafonul de îndatorare, pentru ca începând din 2021 investiţiile să fie finanţate exclusiv din fonduri europene şi din împrumuturi. În felul acesta, în cursul anului 2021 putem să absorbim datoria pe care o avem şi care ne duce în situaţii… este o pierdere uriaşă de energie, care se poate canaliza pe alte lucruri. În fiecare zi vin solicitări. De exemplu, ieri am primit o solicitare: ‘Plătiţi-ne, că sistăm furnizarea de gaz metan şi, astfel, nu mai funcţionează CET Griviţa’. Şi cereri de tipul ăsta sunt mai multe în fiecare zi. Deci, asta este soluţia financiară rezonabilă şi am speranţa că o să o avem, la sfârşit de ianuarie, când se va discuta Legea bugetului naţional şi toate celelalte legi conexe”, a precizat Dan.