duminică, februarie 5, 2023
AcasăAgenda ZileiGarda Forestieră Bucureşti dă 16 mil. euro pentru împădurirea Capitalei

Garda Forestieră Bucureşti dă 16 mil. euro pentru împădurirea Capitalei

Împădurirea Capitalei începe cu un program de 16 milioane de euro, iar proprietarii publici de teren agricol şi neagricol, inclusiv din zona Capitalei, pot depune până la jumătatea anului viitor cereri de finanţare. 

Toate au loc în cadrul sesiunii a III-a a programului „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, potrivit reprezentanților de la Garda Forestieră Bucureşti. Pentru acest program s-au alocat aproape 16 milioane de euro. 

Prin intermediul acestei scheme, se acordă sprijin financiar şi se urmăreşte înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv perdele forestiere de protecţie sau trupuri de pădure, mai ales în zonele deficitare în păduri, precum şi în cele afectate de fenomene de aridizare sau/şi de eroziune, precizează sursa citată. 

Deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol interesaţi să depună cereri de finanţare în perioada 11 decembrie 2018 – 28 iunie 2019 pot fi unităţi administrativ teritoriale (comune, oraşe, municipii) sau alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora, cât şi deţinătorii privaţi de terenuri agricole şi neagricole (persoane fizice, societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii etc.). 

În ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate ale solicitantului, datele oficiale relevă că acesta trebuie să facă dovada deţinerii de teren agricol şi/sau neagricol eligibil pentru împădurire. 

Totodată, terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care a fost folosită în scopuri agricole, iar pe parcursul ultimilor doi ani acesta trebuie să fi fost declarat la APIA şi să fi fost respectate standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/SMR) relevante. 

Împădurirea Capitalei, după plan

Pe de altă parte, terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren care nu este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS – Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor doi ani. 

Nu sunt eligibile pentru schema de ajutor de stat:

  • terenurile grevate de sarcini, conform evidenţelor cadastrelor locale,
  • terenurile care fac obiectul unor litigii,
  • terenurile menţionate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major,
  • terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agromediu şi climă şi agricultură ecologică şi
  • pajiştile naturale permanente, cu excepţia celor afectate, conform proiectului tehnic de împădurire, de fenomene de degradare a solului, şi anume: eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă, eroziune de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezenţa aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale, sărăturare sau aciditate puternică (foarte puternică şi puternică), prezenţa nisipurilor mobile. 

„Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, trebuie să fie de cel puţin 0,5 hectare, iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,1 hectare. Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puţin 1 hectar, iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,5 hectare”, mai spune Garda Forestieră București.

Suprafaţa compactă reprezintă o suprafaţă continuă de teren şi nefracţionată. Lucrările de împăduriri se efectuează în baza unor proiecte tehnice de împăduriri întocmite de persoane fizice sau juridice atestate care se avizează de către Garda Forestieră Bucureşti.

Realizarea proiectelor intră în atribuţia solicitanţilor care au posibilitatea de a-şi alege un proiectant din lista persoanelor fizice sau juridice atestate pentru lucrări de proiectare din domeniul silvic. 

Alocarea financiară totală în sesiunea a IlI-a este de 15.995.314 de euro, iar valoarea maximă a sprijinului financiar pentru o cerere este de 7 milioane de euro. Sprijinul financiar se acordă sub forma a două prime, respectiv: primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – acordată pentru toţi beneficiarii schemei, şi primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi. 

Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” este aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020. 

 

Articole asemanătoare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cele mai accesate