Politică de confidențialitate

Cine suntem

Site-ul investigative-report.ro este administrat de către REAL NEWS SRL, cu sediul în strada Splaiul Independenței nr.273, Corp 3, Etaj 3, Sector 6, București, în calitate de operator de date cu caracter personal. 

Ne puteți contacta pe e-mail la adresa: office@investigative-report.ro

Administratorul Site-ului nu va divulga, vinde sau închiria informațiile personale ale utilizatorilor, colectate de către investigative-report.ro, cu excepția cazului în care cererea se face de către o instituție sau autoritate publică, în condițiile legii.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Drepturile utilizatorilor

Conform prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor Personale, capitolul III Drepturile persoanei vizate, art. 12 – 22, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

  1. Dreptul de a fi informat

Prin prezenta politică de confidențialitate, utilizatorii serviciilor investigative-report.ro sunt informați cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, categoriile de date prelucrate, scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal, transferul către țări terțe sau organizații internaționale, precum și drepturile persoanelor vizate și modalitate de exercitare.

2. Dreptul de acces la date

Utilizatorii au dreptul să obțină din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informarea corespunzătoare.

3. Dreptul la rectificare

Utilizatorii au dreptul să ceară rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Exercitarea acestui drept se face trimițând un e-mail la adresa office@investigative.ro

4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Utilizatorul poate cere ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, trimițând un e-mail la adresa office@investigative.ro. Administratorul site-ului va opera transparent față de utilizator această solicitare, cu excepția cazurilor când prelucrarea datelor cu caracter personal are un temei legal sau când este vorba despre exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața autorităților sau instituțiilor publice, conform legii.

5. Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazurile în care nu este clar dacă și când vor trebui șterse datele cu caracter personal. Acest drept poate fi exercitat când:

  • este contestată exactitatea datelor în cauză;
  • nu doriți să fie șterse datele;
  • datele nu mai sunt necesare în scopul inițial, dar nu pot fi șterse încă din motive juridice;
  • se așteaptă o decizie cu privire la obiecția dvs.

„Restricționare” înseamnă că – exceptând stocarea – datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public al UE sau al unui stat membru al UE.

Mai multe informații despre acest drept puteți găsi pe site-ul Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/when-should-i-exercise-my-right-restriction-processing-my-personal-data_ro

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și are dreptul de a transmite aceste date altui operator. Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale ale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer). În exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Exercitarea acestui drept se face trimițând un e-mail la adresa office@investigative.ro.

7. Dreptul de opoziție

Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulara. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Exercitarea acestui drept se face trimițând un e-mail la adresa office@investigative.ro. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

8. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat

Crearea de profiluri are loc atunci când se evaluează aspectele dumneavoastră personale pentru a face previziuni în legătură cu dumneavoastră, chiar dacă nu se ia nicio decizie. Aveți dreptul să cereți anularea unor astfel de evaluări. Site-ul office@investigative.ro nu are nicio funcționalitate care s-ar putea încadra la acest mod de operare. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul Comisiei Europene aici https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/can-i-be-subject-automated-individual-decision-making-including-profiling_ro

9. Dreptul de a se adresa justiției

Dacă aveți o nemulțumire sau nelămurire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră ne puteți contacta pe e-mail la adresa office@investigative.ro.

Cu toate acestea, dacă sunteți nemulțumit de răspunsul primit, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor www.dataprotection.ro sau prin poștă la adresa „Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 010336, România”

Unde îți trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Detalii de contact pentru solicitări și sesizări

Pentru orice solicitare/sesizare cu privire la drepturile dvs. privind protecția datelor personale, vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protecția datelor personale, în scris, pe e-mail: office@investigative-report.ro.

Termene de răspuns la solicitări/sesizări

Echipa noastră va depune toate eforturile necesare pentru soluționarea într-un timp cât mai scurt a solicitărilor dvs. Conform legislației în domeniul protecției datelor personale, termenul de răspuns este de 30 de zile. În cazul în care, în funcție de complexitatea cererii nu putem implementa măsurile solicitate într-un termen mai mic de 30 de zile, aceasta perioada poate fi prelungită, conform legislației aplicabile, cu maxim 60 de zile. În această situație, veți primi o informare în termen de 30 de zile de la primirea cererii, cu privire la motivele întârzierii.

Modificarea politicii de confidențialitate

De fiecare dată când modificăm politica de confidențialitate vom posta noua variantă pe site. Noua politică de confidențialitate va intra în vigoare la data publicării pe investigative-report.ro. Politica de confidențialitate face parte din termenii și condițiile de utilizare a serviciilor investigative-report.ro.