vineri, decembrie 1, 2023
AcasăAgenda ZileiRectificarea bugetară 2019 - cum vor fi afectate bugetele ministerelor

Rectificarea bugetară 2019 – cum vor fi afectate bugetele ministerelor

Rectficarea bugetară 2019, a doua din acest an, va aduce ridica deficitul bugetar până la 4,3%, chiar dacă unele ministere vor avea mai puțini bani, iar altele ceva mai multi. 

Potrivit proiectului de Ordonanţă privind rectificarea bugetului pe anul 2019, publicat marţi de Ministerul Finanţelor Publice, printre instituţiile în cazul cărora s-au diminuat creditele bugetare se află Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Transporturilor.

„Angajarea la construcţia bugetului iniţial a unor cheltuieli bugetare pe baza unor venituri suplimentare cu un grad ridicat de incertitudine privind încasarea acestora pe parcursul exerciţiului bugetar a condus la derapaje fiscale care au determinat majorarea deficitului bugetar pe anul 2019 la 4,3% din PIB, faţă de ţinta de deficit iniţială de 2,76% din PIB. Timpul scurt rămas până la sfârşitul anului nu face posibilă aplicarea de măsuri structurale care să conducă la menţinerea ţintei de deficit bugetar în limitele asumate iniţial”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Din bugetul de stat, creditele bugetare pentru Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale au fost suplimentate cu 3,98 miliarde de lei per sold, iar din suma totală au fost majorate cu peste 1,97 miliarde de lei transferurile pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat.

Potrivit iniţiatorilor proiectului, cele peste 1,97 miliarde de lei alocate în plus la bugetul de pensii sunt necesare deoarece veniturile curente ale sistemului public de pensii s-au diminuat cu suma 1,42 miliarde de lei, din cauza încasărilor din contribuţia de asigurări sociale datorate de asiguraţi.

Totodată, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii se majorează, la rectificare, cu 552,3 milioane lei în principal pentru asigurarea plăţii integrale a drepturilor de pensii pe luna decembrie. De asemenea, vor fi suplimentate fondurile destinate plăţii drepturilor de asistenţă socială până la finele anului (pensii, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii persoane cu handicap, indemnizaţii pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului etc.).

Mai mulți bani pentru Ministerul Sănătății

Creditele bugetare pentru Ministerul Sănătăţii se majorează cu aproape 2,9 miliarde de lei per sold. Transferurile pentru echilibrarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor fi suplimentate cu 3,12 miliarde de lei, iar, pe de altă parte, scad cheltuielile bugetare ca urmare a gradului de execuţie a cheltuielilor, precum şi a necesarului estimat a se plăti până la finele anului.

„S-au identificat economii în principal la cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-97 milioane lei), proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-73,5 milioane lei la propunerea ministerului), la alte transferuri (-27,8 milioane lei) şi cheltuieli de personal (-28 milioane lei)”, spun oficialii. 

MDRAP – mai mulți bani

În ceea ce priveşte Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, creditele bugetare urcă cu 1,76 miliarde de lei per sold. Astfel, se propune asigurarea suplimentară a sumei de 1,8 miliarde de lei pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală, precum şi pentru derularea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă (+10 milioane lei) şi reduceri la alte naturi de cheltuieli în funcţie de gradul de execuţie şi de necesarul de finanţare până la finalul anului al anumitor proiecte/programe. S-au identificat economii în principal la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-45,3 milioane lei) şi bunuri şi servicii (-1 milion lei).

Finanțele obțin și ele sume suplimentare

Pentru Ministerul Finanţelor Publice creditele bugetare se majorează, pe sold, cu 388,3 milioane lei, la Acţiuni Generale, din care: -347 milioane lei Dobânzi, -129,7 milioane lei Subvenţii – Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale, +650 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, -50 milioane lei Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate, +15 milioane lei Contribuţia României la bugetul UE şi +250 milioane lei Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.

Totodată, se propune asigurarea suplimentară a 279 milioane lei pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare. S-au identificat economii la proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (-15 milioane lei la propunerea ministerului) şi la cheltuieli de capital (-28 milioane lei), precizează autorii.

Sume crescute și pentru antreprenori

Creditele bugetare pentru Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat cresc, pe sold, cu 299 milioane lei pentru a fi asigurate fondurile necesare pentru derularea programelor de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii Start-Up Nation România (+300 milioane lei). S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-1 milion lei).

Rectificarea bugetară 2019: Ministere pentru care scad banii

Pe de altă parte, pentru mai multe ministere scad sumele alocate.

La Ministerul Educaţiei Naţionale, scăderea este de 2,08 miliarde de lei, reprezentând în principal economii la proiecte cu finanţare externă nerambursabilă.

Totodată, pentru învăţământul universitar, prin rectificare se propune majorarea veniturilor proprii şi a cheltuielilor din acestea cu suma de 129 milioane lei, pentru cheltuieli de personal şi pentru realizarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

La Ministerul Afacerilor Interne reducerea creditelor bugetare este de aproape 1,19 miliarde de lei, per sold. Diminuarea propusă de către minister este în principal de la proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, avându-se în vedere gradul de execuţie a cheltuielilor, precum şi necesarul estimat a se plăti până la finele anului.

La Ministerul Transporturilor, diminuarea este de 1,08 miliarde de lei per sold, iar propunerea de scădere a cheltuielilor bugetare a avut în vedere gradul de execuţie a cheltuielilor, precum şi necesarul estimat a se plăti până la finele anului.

„S-au identificat economii în principal la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-1.300 milioane lei la propunerea ministerului), transferuri către instituţii publice, pentru întreţinerea infrastructurii feroviare şi întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere (-200 milioane lei), proiectele de investiţii finanţate din fonduri rambursabile (-57,4 milioane lei), cheltuieli de personal (-1,0 milioane lei), dobânzi (-2,6 milioane lei) şi rambursări de credite (-5,0 milioane lei)”, potrivit notei de fundamentare. 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va rămâne și el cu mai puțini bani, după ce creditele bugetare vor scădea cu 1,07 miliarde de lei. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuţia cheltuielilor pe anul 2019 raportată la prevederile bugetare anuale. S-au identificat economii în principal la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020:

  • (- 950 milioane lei la propunerea ministerului),
  • transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-100 milioane lei),
  • bunuri şi servicii (-15 milioane lei),
  • cheltuieli de capital (-2,3 milioane lei)
  • împrumuturi (-1 milion lei). 

La Ministerul Fondurilor Europene scăderea este de 302,3 milioane lei, propunerea având, de asemenea, în vedere gradul de execuţie a cheltuielilor, precum şi necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au identificat economii în principal la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile:

  • (-302,5 milioane lei la propunerea ministerului),
  • cheltuieli cu bunurile şi serviciile (-0,5 milioane lei)
  • alte transferuri (-0,53 milioane lei). 

S-au asigurat sume pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti (+1,3 milioane lei).

Secretariatul General al Guvernului are, pe sold, o reducere a creditelor bugetare de 227,5 milioane lei, în urma gradului de execuţie a cheltuielilor, precum şi a necesarului estimat a se plăti până la finele anului. S-au identificat economii, în principal, la rambursări de credite, la dobânzi, la cheltuieli cu bunurile şi serviciile, la alte transferuri, la subvenţii, la cheltuieli de capital şi la cheltuieli de personal. În acelaşi timp s-au majorat cu 28 milioane lei alocaţiile pentru susţinerea cultelor religioase.

În cazul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, diminuarea creditelor bugetare este de 110,9 milioane lei. S-au identificat economii în principal la active nefinanciare (-110,2 milioane lei) şi la cheltuieli de personal (-0,9 milioane lei). S-au asigurat fonduri pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale (+0,2 milioane lei). 

About The Author

Articole asemanătoare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Cele mai accesate