vineri, august 12, 2022
AcasăAgenda ZileiFiscul relaxează condițiile fiscale pentru mediul de afaceri

Fiscul relaxează condițiile fiscale pentru mediul de afaceri

Fiscul relaxează condițiile fiscale pentru mediul de afaceri în contextul instituirii stării de urgențã pe teritoriul României prin Decretul președintelui României nr. 195/2020, au anunțat reprezentanții ANAF.

Astfel că: 
        1.  Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți de întârziere conform Codului de procedurã fiscalã, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la încetarea acestor mãsuri.
        2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la încetarea acestor mãsuri.
        3. Se suspendã sau nu încep mãsurile de executare silitã, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executãrilor silite care se aplicã pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotãrâri judecãtorești pronunțate în materie penalã.
           4. Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți, conform Codului de procedurã fiscalã, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate pânã la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stãrii de urgențã. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunicã debitorului prin decizia organului fiscal.
        5. Se suspendã condițiile de menținere a valabilitãții eșalonãrilor la platã acordate potrivit legii. Aceste condiții se considerã îndeplinite dacã debitorii achitã obligațiile aferente în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor mãsuri fiscale.
        6. Pentru obligațiile care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonãrii la platã, cu condiția ca cererea sã fie depusã pânã la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedurã fiscalã aplicându-se în mod corespunzãtor.
        7. Obligațiile bugetare care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate obligații fiscale restante.
            8. Extinderea rambursãrii TVA cu control ulterior.

            9. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silitã, precum și cel al contribuabilului/plãtitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevãzute de Codul de procedurã fiscalã, se suspendã sau nu încep sã curgã pânã la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stãrii de urgențã.

Mãsurile fiscale mai sus menționate se aplicã pe perioada stãrii de urgențã și 30 de zile de la încetarea acesteia.

        10. Se acordã o bonificație calculatã asupra impozitului pe profit datorat, dacã contribuabilii plãtitori de impozit pe profit plãtesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, pânã la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificația este de 5% pentru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mijlocii si ceilalți contribuabili.

Categoriile de contribuabili beneficiari ai bonificațiilor prezentate anterior sunt urmãtoarele:

        a) contribuabilii plãtitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și platã prevãzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
       b) contribuabilii care intrã sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitãți, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitãțile desfãșurate, altele decât cele corespunzãtoare codurilor CAEN prevãzute de lege;
        c) contribuabilii care intrã sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare, respectiv contribuabilii care inițial au optat  pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, iar ulterior au optat ca anul fiscal sã corespundã exercițiului financiar. Aceastã categorie de contribuabili beneficiazã de bonificație dacã plãtesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipatã trimestrialã pânã la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.

        11. Se acordã o bonificație de 10% calculatã asupra impozitului datorat pentru trimestrul I al anului 2020, pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent acestui trimestru, pânã la data de 25 aprilie 2020, inclusiv.

      12. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activitãți, potrivit Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitãți, pentru anul 2020, nu datoreazã impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stãrii de urgențã decretate.

             13. Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportãrilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevãzute la art. 36 alin. (1) și (3), respectiv art. 37 din Legea contabilitãții nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, se prorogã pânã la data de 31 iulie 2020 inclusiv.  

           14. Deducerea sumelor reprezentând sponsorizãri cãtre instituții publice și alte organe ale autoritãții publice din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevãzutã de actul normativ, se efectueazã în baza contractului de sponsorizare, fãrã a exista obligația înscrierii entitãților beneficiare respective în Registrul entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.

            15. Nu se face plata efectivã la organele vamale de cãtre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform Codului fiscal, care importã, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgențã și în urmãtoarele 30 de zile calendaristice de la data încetãrii stãrii de urgențã, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevãzute în anexa care face parte integrantã din ordonanța de urgențã.

     16. Modificarea modului de calcul a plãților anticipate pentru contribuabilii plãtitori de impozit pe profit care aplicã sistemul anual de platã a impozitului pe profit cu plãți anticipate, în sensul stabilirii nivelului acestora la valoarea stabilitã pe baza calculului trimestrial curent ,fațã de 1/4 din impozitul anului precedent(actualizat cu indicele prețurilor de consum estimat cu ocazia elaborãrii bugetului inițial al anului pentru care se efectueazã plãți anticipate), pentru a corela sarcina fiscalã cu încasãrile reduse determinate de închiderea activitãților total sau parțial prin afectarea mediului economic de mãsurile de combatere a epidemiei Covid -19.

Articole asemanătoare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cele mai accesate