joi, septembrie 21, 2023
AcasăAdministrație publicăRectificare bugetară: Ce ministere primesc sau pierd bani și care sunt sumele...

Rectificare bugetară: Ce ministere primesc sau pierd bani și care sunt sumele prevăzute în proiect (lista completă)

Potrivit proiectului Ordonanței cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2021, cele mai mari sume le vor primi Ministerul Sănătății (+3.721,3 milioane lei), Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale (+3.002,0 mil. lei) și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (+2.244,0 mil. lei). Ministerul Muncii și Protecției Sociale va pierde 2.781,2 milioane lei.

Din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

 1. Ministerul Sănătății: +3.721,3 milioane lei, din care 1.910,0 milioane lei pentru achiziția de vaccinuri anti COVID-19 (500 milioane lei), implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti COVID-19 (50 milioane lei), medicamente, derularea programelor naționale de sănătate, cheltuieli de personal și 1.811,3 milioane lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, se propune suplimentarea cu 425,0 milioane lei a cheltuielilor din venituri proprii ale Ministerului Sănătății pentru finanțarea activităților privind aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și autorizarea produselor biocide concomitent cu majorarea veniturilor proprii care se constituie din tarifele încasate;
 2. Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +3.002,0 milioane lei, din care: +15 milioane lei Subvenții, +800 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +600 milioane lei Contribuția României la bugetul UE, 600 milioane lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat, -12,9 milioane lei Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale și +1.000 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;
 3. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2.244,0 milioane lei. Propunerea de rectificare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului. Se propune asigurarea sumei de 2.000,0 milioane pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, a sumei de 100,0 milioane lei pentru Programului naţional de construcţii de interes public sau social derulat de Compania Națională de Investiții și a sumei de 144,0 milioane lei pentru Programul de economisire și creditare în sistem colectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;
 4. Ministerul Educației: + 964,4 milioane lei, pe total, din care 210,0 milioane lei de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente personalului din învățământul preuniversitar și a finanțării de bază a învățământului superior și 754,4 milioane lei cheltuielile efectuate din venituri proprii pentru investiții și realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene derulate de instituțiile de învățământ superior. Instituțiile de învățământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 299,0 milioane lei din soldurile anilor precedenți;
 5. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: + 760,72 milioane lei. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene (750,0 milioane lei), achitarea obligațiilor stabilite prin titlurile executorii pentru punerea în executare a Deciziei civile definitive a ICCJ nr. 203/2021 în dosarul 146/2/2016 (6,3 milioane lei), pentru achitarea integrală și ridicarea popririi înființată asupra conturilor MIPE și pentru închiderea programului PHARE 2006 (4,5 milioane lei);
 6. Ministerul Energiei: + 650,59 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare utilizate pentru acordarea unei finanțări sub formă de grant Societății „Complexul Energetic Oltenia” – S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 (664,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-12 milioane lei) și bunuri și servicii (-1,5 milioane lei);
 7. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +625,7 milioane lei, per sold. Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții pentru transportul de călători cu metroul (+83 milioane lei), pentru întreținerea infrastructurii rutiere (+170 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+50 milioane lei), pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+100 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+229,8 milioane lei), precum și pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+5,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-1,4 milioane lei), dobânzi (-1,4 milioane lei), precum și la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-9,6 milioane lei);
 8. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +533,8 milioane lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal (5 milioane lei), implementarea de către Administrația Națională ”Apele Române” a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (200 milioane lei), pentru achitarea obligației de plată impusă României ca urmare a litigiului internațional cu OMV Petrom S.A. potrivit deciziei Tribunalului Arbitral din cadrul Curții Internaționale de la Paris (328,5 milioane lei), precum și pentru asigurarea ratelor la Acordul de Împrumut Subsidiar – BIRD 4835 ”Servicii Municipale”/KFW (0,3 milioane lei). Totodată, s-au asigurat creditele de angajament necesare demarării procedurilor de achiziție pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene derulate de către Administrația Națională ”Apele Române” (1.360,6 milioane lei);
 9. Ministerul Finanțelor: +168,8 milioane lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+199 milioane lei) și pentru plata drepturilor în condițiile reluării activității personalului la sediile ANAF și instituțiilor subordonate (15 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la proiectele finanțate din fonduri europene (-2,6 milioane lei), active nefinanciare (-25 milioane lei) și active financiare (-17,5 milioane lei);
 10. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +150,0 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare necesare pentru acordarea sprijinului financiar aferent motorinei utilizată în agricultură pentru trimestrul II al anului 2021 (+150 milioane lei), pentru realizarea Programului național antigrindină (+26,0 milioane lei), pentru onorarea obligațiilor de plată stabilite în sarcina agențiilor de plăți (+2,0 milioane lei), precum și pentru plata despăgubirilor civile aflate în sarcina instituțiilor publice din subordine (+1,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-29,1 milioane lei);
 11. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +134,1 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a 150,0 milioane lei necesară atribuirii și plății contractelor de concesiune încheiate cu medicii veterinari și pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a 1 milion lei în vederea asigurării drepturilor salariale pentru personalul Autorității. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,9 milioane lei), la fonduri externe nerambursabile ca urmare a neefectuării primei campanii de vaccinare antirabică la vulpi (-14,1 milioane lei), la sumele aferente plății creanțelor salariale și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (-0,05 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-0,9 milioane lei);
 12. Serviciul Român de Informații: +116,9 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale (28,7 milioane lei), plata obligațiilor către furnizorii de utilități și asigurarea funcționalității tehnicii de înzestrare (20,0 milioane lei), asigurarea asistenței medicale pentru personalul instituției (1,3 milioane lei) și a pensiilor militare (65 milioane lei), precum și pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri europene (1,9 milioane lei);
 13. Autoritatea Electorală Permanentă: +101,75 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare pentru subvențiile alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea partidelor politice în conformitate cu prevederile art.18 alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată (100 milioane lei) și pentru drepturile salariale ale personalului Autorității (1 milion lei);
 14. Secretariatul General al Guvernului: +89,9 milioane lei per sold. Propunerea de rectificare a avut în vedere diminuarea cheltuielilor de personal cu 20,8 milioane lei, având în vedere execuția pe primele 6 luni ale anului, precum și suplimentarea cu: 20,8 milioane lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii, 71,8 milioane lei a sumelor alocate pentru sprijinirea cultelor religioase, 8,2 milioane lei pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat și 9,9 milioane lei pentru bursele românilor de pretutindeni;
 15. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: + 40,65 milioane lei, per sold. Se propune suplimentarea cu 60 milioane lei pentru derularea programului START UP Nation și cu 7 milioane lei pentru asigurarea sumelor necesare plății drepturilor salariale. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-4,2 milioane lei), subvenții (-14,15 milioane lei) și transferuri (-8 milioane lei);
 16. Ministerul Tineretului și Sportului: +23,2 milioane lei, în principal pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri europene derulate de minister, asigurarea drepturilor de natură salarială pentru personal și a rentelor viagere care se acordă sportivilor;
 17. Academia Română: +22,6 milioane lei, per sold, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului și pentru finanțarea cheltuielilor unităților medicale din subordine;
 18. Serviciul de Informații Externe: +17,25 milioane lei în principal pentru asigurarea drepturilor salariale și 117 milioane lei reprezentând credite de angajament pentru demararea de proiecte multianuale de investiții;
 19. Ministerul Justiției: +13,1 milioane lei pentru lucrări de investiții la sediile instanțelor judecătorești;
 20. Ministerul Culturii: +12,3 milioane lei pentru realizarea de proiecte culturale și pentru finanțarea instituțiilor publice de cultură din subordine;
 21. Serviciul de Telecomunicații Speciale: + 41,2 milioane lei pentru plata chiriilor aferente spațiilor tehnice și pe piloni închiriate pentru instalarea de echipamente de comunicații (+15,0 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+0,7 milioane lei), pentru continuarea procesului de modernizare și extindere a infrastructurilor și sistemelor de tehnologia informației și de comunicații aflate în administrare (+15,0 milioane lei) și pentru lucrări de investiții angajate în anul 2020 (+10,5 milioane lei);
 22. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este autorizat să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%, iar creditele de angajament aprobate acestuia se majorează cu 30 milioane lei pentru demararea unor lucrări de natura investițiilor la institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonare.
 23. Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -2.781,2 milioane lei, per sold. Se propune diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 3.319,4 milioane lei, în principal ca urmare a creșterii veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de 547,1 milioane lei.
 24. Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe: Fondurile alocate de la bugetul de stat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021 pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe nu se modifică. Aceste ministere sunt autorizate prin rectificarea bugetară să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%, care pot fi astfel angajate și utilizate până la finele anului.
 25. Academia Oamenilor de Știință din România: 3,5 milioane lei . În aplicarea Deciziei Curții Constituționale a României nr.449/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, se propune alocarea de la bugetul de stat Academiei Oamenilor de Știință din România a sumei de 3,5 milioane lei. În conformitate cu prevederile art.14 și art.20 alin.(1) din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările și completările ulterioare, președintele acestei instituții este ordonator principal de credite iar finanţarea cheltuielilor de întreţinere, funcţionare şi a indemnizaţiilor se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, conform legilor bugetare anuale. Conducătorul unei instituții finanțate în conformitate cu prevederile lit. b) a art. 62 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, nu poate să dețină calitatea de ordonator principal de credite întrucât această instituție publică nu ar putea să își acorde subvenții ei însăși, fiind necesar ca subvențiile respective să fie aprobate sub formă de transferuri în bugetul altui ordonator principal de credite iar conform alin. (6) al art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ”Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal de credite”. Având în vedere reglementările legale în vigoare în domeniul finanțelor publice, pentru a se putea asigura alocarea de sume de la buget pentru Academia Oamenilor de Știință din România se impune instituirea unei măsuri derogatorii de la Legea nr. 31/2007.

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 1,091 miliarde lei.

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează atât la venituri cu suma de 2,604 miliarde lei şi la cheltuieli cu suma de 3,604 miliarde lei credite de angajament şi 2,604 miliarde lei credite bugetare pentru asigurarea cheltuielilor cu medicamentele şi serviciile medicale, a drepturilor salariale pentru personalul din unităţile sanitare publice şi pentru plata indemnizaţiilor aferente concediilor medicale.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2021 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1,633 miliarde lei.

Prin proiectul de act normativ se reglementează şi posibilitatea efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite.

Dan Badea
Jurnalist de investigații din 1990, licențiat în matematică. Instituții mass media pentru care am lucrat în ultimii 30 de ani: Expres, Ultimul Cuvânt, Tele7 abc, Televiziunea Română, Evenimentul Zilei, Adevărul, Bilanț, Prezent, Interesul Public, Gardianul, Curentul. Autor al volumului ”Averea Președintelui. Conturile Ceaușescu” - Nemira, 1998.
Articole asemanătoare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cele mai accesate